10 điều nên làm nhất ở Shiga 2019

10 điều nên làm nhất ở Shiga 2019

Quận Shiga, nằm ở phía đông của Tây Nhật Bản, nổi tiếng với hồ lớn nhất ở Nhật Bản Hồ Biwa, chiếm hơn một phần sáu diện tích của Shiga. Những việc cần làm trong mùa mưa ở Nhật Bản Hướng dẫn du lịch hè Nhật Bản Top 3 YouTubers …