Gyudon with Eggs

Gyudon with Eggs

90000.00đ

Gyudon with Eggs

?Daiichi Ramen & Curry – Ramen Là Văn Hóa Nhật?

☎️Hotline: 079 272 3555

?Đ/c: 8a/2b2 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

?Google map: https://goo.gl/maps/oS1qQBMBAQT2