Daiichi Ramen Bình Thạnh thông báo lịch mở

Daiichi Ramen Bình Thạnh mở cửa

🍜🍚🍥 Daiichi Ramen Bình Thạnh thông báo lịch mở cửa hoạt động trở lại! Thời gian mở cửa hoạt động cụ thể của Daiichi Ramen: 🥚Daiichi Ramen Chi Nhánh Quận Bình Thạnh mở cửa lại vào ngày – Thứ 5 30/04/2020 🕙Giờ mở cửa: Buổi sáng: 10H:00 đến 14H. Buổi …